درسگفتار امر اجتماعی چیست؟ با نگاهی به بحران های اجتماعی و گسست در امر اجتماعی/ محمد امین قانعی راد

ghanee-rad (1)

درسگفتار امر اجتماعی چیست؟ با نگاهی به بحران های اجتماعی و گسست در امر اجتماعی/ محمد امین قانعی راد

800,000ریال

توضیحات محصول

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۵ موسسه “پرسش”
امر اجتماعی چیست؟
با نگاهی به بحران های اجتماعی و گسست در امر اجتماعی
محمد امین قانعی راد

شنبه ۲ بهمن ماه ساعت ۱۷.۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷

جهت استفاده از تخفیف دانشجویی در هنگام ثبت نام اینترنتی و در صفحه تکمیل خرید  کد کوپن ۳۳۵۵ اعمال نمائید.(لازم به ذکر است ارائه کارت دانشجویی در هنگام ورود به جلسات الزامی است)