درسگفتار تاخر تاریخی و خشونت در جهان امروز/ ابوالفضل دلاوری

delavari-1

درسگفتار تاخر تاریخی و خشونت در جهان امروز/ ابوالفضل دلاوری

800,000ریال

توضیحات محصول

درسگفتارهای زمستان ۱۳۹۵ موسسه “پرسش”
تاخر تاریخی و خشونت در جهان امروز
ابوالفضل دلاوری
چهارشنبه 22 دی ماه ساعت ۱۷.۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷
qporsesh.com

جهت استفاده از تخفیف دانشجویی در هنگام ثبت نام اینترنتی و در صفحه تکمیل خرید  کد کوپن ۳۳۵۵ اعمال نمائید.(لازم به ذکر است ارائه کارت دانشجویی در هنگام ورود به جلسات الزامی است)