درسگفتار تاملاتی درباره شعر مدرن/ مراد فرهادپور

درسگفتار تاملاتی درباره شعر مدرن/ مراد فرهادپور

900,000 ریال

توضیحات محصول

درسگفتارهای تابستان ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
تاملاتی درباره شعر مدرن
مراد فرهادپور
شروع دوره: یکشنبه ۱۵ مرداد ماه ساعت ۱۷.۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷