درسگفتار جامعه شناسی تاریخی چیست؟/ پرویز پیران

درسگفتار جامعه شناسی تاریخی چیست؟/ پرویز پیران

900,000 ریال

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

درسگفتارهای تابستان ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
جامعه شناسی تاریخی چیست؟
پرویز پیران
شروع دوره: شنبه ۱۷ تیرماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷