درسگفتار جشن ماتم: هگل و انقلاب فرانسه (2)/ مُراد فرهادپور

درسگفتار جشن ماتم: هگل و انقلاب فرانسه (2)/ مُراد فرهادپور

800,000ریال

توضیحات محصول

درسگفتارهای زمستان 1395 موسسه “پرسش”
جشن ماتم: هگل و انقلاب فرانسه (2)
مُراد فرهادپور
شروع دوره: یکشنبه 19 دی ماه ساعت 17.30
88822010-88837647
qporsesh.com