درسگفتار دلوز و مسئله بازتولید(۲) : ماکرو سیاست، میکرو سیاست/ عادل مشایخی

درسگفتار دلوز و مسئله بازتولید(۲) : ماکرو سیاست، میکرو سیاست/ عادل مشایخی

900,000 ریال

توضیحات محصول

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۵ موسسه “پرسش”
دلوز و مسئله بازتولید(۲) : ماکرو سیاست، میکرو سیاست
عادل مشایخی
شروع دوره: چهار شنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۰