درسگفتار سینمای بحران و گسست: اصغر فرهادی/مازیار اسلامی

درسگفتار سینمای بحران و گسست: اصغر فرهادی/مازیار اسلامی

900,000 ریال

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
درسگفتار سینمای بحران و گسست: اصغر فرهادی

مازیار اسلامی
شروع دوره:شنبه ۲اردیبهشت  ماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷
qporsesh.com