درسگفتار سینمای معاصر اروپا (۱): زمینه های تاریخی- فلسفی/ مازیار اسلامی

درسگفتار سینمای معاصر اروپا (۱): زمینه های تاریخی- فلسفی/ مازیار اسلامی

900,000 ریال

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

درسگفتارهای پاییز ١٣٩۶ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش”
سینمای مدرن اروپا(١): زمینه های تاریخی -فلسفی
مازیار اسلامی
شروع دوره: سه شنبه ۴ مهر ساعت١٧:١۵
٨٨٨٢٢٠١٠-٨٨٨٣٧۶۴٧