درسگفتار مارکس /عادل مشایخی

درسگفتار مارکس /عادل مشایخی

900,000 ریال

توضیحات

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۷ موسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی “پرسش”

مارکس
عادل مشایخی
شروع دوره: پنجشنبه ۲۳ فروردین ماه ساعت ۱۶
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۲۷۶۴۷