درسگفتار مارکس و گذار به سوسیالیسم: آغاز نقد ایدئولوژی/ صالح نجفی

درسگفتار مارکس و گذار به سوسیالیسم: آغاز نقد ایدئولوژی/ صالح نجفی

900,000 ریال

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

درسگفتارهای بهار 1396 موسسه “پرسش”
مارکس و گذار به سوسیالیسم: آغاز نقد ایدئولوژی
صالح نجفی
سرفصل مباحث جلسات:
1.گذار به سوسیالیسم
2.فلسفه و اقتصاد
3.خانواده ی مقدس
4.ایده ئولوژی آلمانی و نقد پرودن
88822010-88837647
qporsesh.com