درسگفتار مارکس پس از مانیفست: اصول سیاست انقلابی/ صالح نجفی

درسگفتار مارکس پس از مانیفست: اصول سیاست انقلابی/ صالح نجفی

900,000 ریال

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

درسگفتارهای تابستان ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
مارکس پس از مانیفست: اصول سیاست انقلابی
صالح نجفی
شروع دوره: دوشنبه ۱۲ تیرماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷