درسگفتار مارکس پیش از مانیفست: بازخوانی مارکس جوان - صالح نجفی

درسگفتار مارکس پیش از مانیفست: بازخوانی مارکس جوان – صالح نجفی

900,000 ریال

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
درسگفتار مارکس پیش از مانیفست: بازخوانی مارکس جوان

صالح نجفی
شروع دوره: دوشنبه ۲۸فروردین  ماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷
qporsesh.com