درسگفتار نو اصلاح طلبی: گفتمانی برای فردا /محمدرضا تاجیک

درسگفتار نو اصلاح طلبی: گفتمانی برای فردا /محمدرضا تاجیک

900,000 ریال

توضیحات

درسگفتارهای تابستان ۱۳۹۷ موسسه «پرسش»
درسگفتار نو اصلاح طلبی: گفتمانی برای فردا

محمدرضا تاجیک
یکشنبه 24 تیرماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷