دیالکتیک روشنگری (دوره اول-صوتی تصویری)

دیالکتیک روشنگری (دوره اول-صوتی تصویری)

450,000 ریال

با عضویت در “کانال اخبار پرسش” می توانید فایل تصویری هر یک از مجموعه ها را مشاهده نمایید:

Telegram.me/porseshiha

شناسه محصول: 3-5 دسته: ,

توضیحات

مُراد فرهادپور در دوره ی اول از دو مجموعه درسگفتار خود درباره کتاب دیالکتیک روشنگری و در جلسه اول به ملاحظاتی مقدماتی درباره روش شناسی و نوع نوشتار و فرم این کتاب می پردازد و سعی می کند تا نوع دید و منطق نهفته در کلیت کتاب را از خلال واکاوی فرم ناهمگون و غیر عادی آن برای مخاطب برجسته سازد. در ادامه و در جلسه دوم مفاهیم کلیدی برای فهم درون مایه کتاب مورد واکاوی قرار می گیرند. مفاهیمی همچون تصویر دیالکتیکی، کل گرایی تاریخی، اسطوره، هویت و مفهوم روشنگری در چهارچوب روش شناسی آدورنو و هورکهایمر در این کتاب، توسط فرهادپور مورد تحلیل قرار می گیرند.در جلسه سوم نسبت میان اسطوره و روشنگری مورد بررسی قرار می گیرد و از خلال مورد توجه قرار دادن نقد های رمانتیک به مدرنیته سعی بر آن می شود تا موضع نویسندگان کتاب درباره مفهوم روشنگری به مثابه پدیده ای عقل محور روشن گردد. در نهایت و در جلسه چهارم نیز سیر اسطوره به سوی روشنگری مورد توجه واقع می شود و این سیر در مسیر بررسی فرهاد پور از مفهوم نقد دیالکتیکی و جایگاه این نقد در جهان مدرن از خلال توجه به دو مفهوم عقل و ایدئولوژی برجسته می گردد.

درسگفتار دیالکتیک روشنگری با تدریس مُراد فرهادپور درصدد است تا خوانشی دقیق از مهمترین کتاب و متن نظریه انتقادی و مکتب فرانکفورت به مخاطب ارائه دهد و او را با مهمترین بن مایه ها و نقد های این تفکر به جهانی که خود او نیز بخشی از آن است آشنا سازد. فرهادپور به عنوان مترجم دیالکتیک روشنگری به فارسی و نیز یکی از مهمترین نمایندگان تفکر انتقادی در ایران با دقت و موشکافی خاص خود به خوبی مفاهیم پیچیده و بعضا گنگ کتاب را انتخاب و برای مخاطب تشریح می نماید.

 

با عضویت در “کانال اخبار پرسش” می توانید فایل تصویری هر یک از مجموعه ها را مشاهده نمایید:

Telegram.me/porseshiha

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g