رواشناسی اخلاق عوامل موثر در رویکرد/پشتکرد به نظریه ها و نظام های اخلاقی متفاوت/مصطفی ملکیان -صوتی تصویری

رواشناسی اخلاق عوامل موثر در رویکرد/پشتکرد به نظریه ها و نظام های اخلاقی متفاوت/مصطفی ملکیان -صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

دوره هفتم از کورس رواشناسی اخلاق به عوامل موثر در رویکرد/پشتکرد به نظریه ها و نظام های اخلاقی متفاوت اختصاص دارد. ملکیان در این درسگفتار ابتدا به تبیین مسئله شکاف میان معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی می پردازد و میان انواع شکاف ها مسئله خود فریبی را که از دوره گذشته باقی مانده بود را مورد بررسی قرار می دهد. ملیان در این جلسه انواع خودفریبی را مورد واکاوی قرار داده و نظریه جوزف باتلر در این زمینه را برجسته می نماید. در جلسه دوم از این درسگفتار ملکیان نظریه انگیزش را در رابطه با شکاف میان معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی مورد مداقه قرار می دهد و نظریات کسانی همچون باتلر و آیزیابرلین را در این رابطه شرح و تقسیر می نماید. جلسه سوم از این درسگفتار به تناسب میان نظام اخلاقی و نظام های روانی انسان ها می پردازد. در این جلسه ملکیان تلاش می کند تا دلایل رغبت انسانها به نظام های اخلاقی متفاوت را تبیین نموده و تناظر میان تیپ های شخصیتی و میزان اقبال به نظام اخلاقی گوناگون را توضیح دهد. خاستگاه احکام اخلاقی موضوع جلسه چهارم درسگفتار در رویکرد/پشتکرد به نظریه ها و نظام های اخلاقی متفاوت است. در این جلسه ریشه ها و بنیان های احکام اخلاقی توضیح و تفسیر می شوند. در نهایت جلسه پنجم این درسگفتار به تناظر میان مکاتب اخلاقی و روانشناسی انسانها می پردازد و نظریات کسانی همچون فروید، فروم، فلچر و… در این رابطه شرح می گردد.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g