روانشناسی اخلاق / آثار و نتایج روانشناختی اخلاقی زیستن/ نزیستن-مصطفی ملکیان-صوتی تصویری

روانشناسی اخلاق / آثار و نتایج روانشناختی اخلاقی زیستن/ نزیستن-مصطفی ملکیان-صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

 

مصطفی ملکیان در دوره هشتم از کورس روانشناسی اخلاق به بررسی تاثیرات روانشناختی اخلاقی زیستن/ نزیستن می پردازد. ملکیان در جلسه اول از این درسگفتار به بررسی مفهوم تاثیرات روانی و نسبت آن با قاعده ی اخلاقی می پردازد. و خلال واکاوی مفهوم اخلاقی زیستن تفاوت اخلاق با مفاهیمی همچون حقوق، مصلحت، آداب  و رسوم و مناسک و شعائر را برجسته می نماید. در جلسه دوم از این درسگفتار ملکیان به تعریف قاعده اخلاقی و قاعده ی اخلاقی درست می پردازد و تفاوت این دو را با هم مورد مداقه قرار می دهد و برای هرکدام از این دو پنج شرط برمی شمرد. جلسه سوم  و چهارم از درسگفتار تاثیرات روانشناختی اخلاقی زیستن/ نزیستن به آثار و نتائج روانی اخلاقی زیستن/ نزیستن اختصاص دارد. در این دو جلسه برخی از مهمترین این تاثیرات از منظر مصطفی ملکیان همچون وحدت بخشی، رهایی از خودشیفتگی، ارزش برابر انسانها،واقع بینی و… شرح و تبیین می گردند.

درسگفتار تاثیرات روانشناختی اخلاقی زیستن/ نزیستن با تدریس مصطفی ملکیان در صدد است تا همانند دوره های گذشته کورس روانشناسی اخلاق برخی از مهترین و در عین حال پنهان ترین سویه های زیست اخلاقی انسان را مورد بررسی قرار دهد و ضمن آن مخاطب را با برخی از برجسته ترین مفاهیم رواشناختی و فلسفی در در این حوزه آشنا نماید.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g