روش های تعلیم و تربیت اخلاقی/مصطفی ملکیان-صوتی تصویری

روش های تعلیم و تربیت اخلاقی/مصطفی ملکیان-صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

درسگفتار آخر از کورس  روانشناسی اخلاق با تدریس مصطفی ملکیان به مسئله “تعلیم و تربیت اخلاقی” اختصاص دارد. ملکیان در این دوره سعی بر آن دارد تا مولفه ها و عناصر مهم در زیست اخلاقی و جنبه های گوناگون انتقال توانایی ها و دانایی ها برای اخلاقی زیستن را برای مخاطبین شرح و تبیین کند. جلسه اول این درسگفتار ضمن ترسیم برخی چهارچوب های متدلوژیک برای تعلیم و اخلاقی و تفکیک جنبه های روانشناختی از جامعه شناختی در تعلیم اخلاقی و تاکید بر اهمیت سویه های روانشناختی تعلیم و تربیت اخلاقی در این درسگفتار آغاز می گردد. و در ادامه به تقسیم بندی احکام و قواعد اخلاقی بر اساس سه معیار “بودن های انسان”، “کردن های انسان” و “داشتن های انسان” اختصاص دارد. در پایان این جلسه نیز مسئله “کف نفس و خویشتنداری” به عنوان اولین مورد از موارد لازم برای تربیت روحیه اخلاقی مورد بررسی قرار می گیرد. ملکیان در جلسه دوم از درسگفتار تعلیم و تربیت اخلاقی سعی در شرح و تبیین بیشتر کف نفس و خویشتنداری به عنوان یکی از مولفه های تربیت روحیه اخلاقی می کند و رفتارها و قواعد روانی ای که باعث افزایش حس خویشتنداری در انسان می شود را تفسیر و بیان می نماید. در ادامه و در جلسه سوم “دیگر دوستی” و “خودفرمان روایی” به عنوان دو قاعده و مولفه در تربیت روحیه اخلاقی مورد بررسی واقع می شوند و دقائق و ظرائف مربوط به این دو مورد برجسته می شوند. ملکیان در جلسه چهارم ضمن ادامه مباحث مربوط به خود فرمان روایی مسئله “زندگی اصیل” در رابطه با روحیه اخلاقی را شرح می کند. در این جلسه مسئله “خود” و “غیرخود” و منشا اعمال انسانی مورد مداقه قرار گرفته و تبیین می گردد.

 

درسگفتار تعلیم و تربیت اخلاقی با تدریس مصطفی ملکیان به عنوان دوره آخر از کورس سه ساله روانشناسی اخلاق ضمن بررسی دقیق یکی دیگر از مولفه های روانشناختی زیست اخلاقی انسان برخی از مهمترین مباحث فلسفی مربوط به این حوزه را نیز بررسی می نماید و مخاطب را با سویه های جدید و در عین حال نا آشنای زیست خود مواجه می نماید.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g