ستایش دیالکتیک در تعطیلات هگل: دنیای رنه ماگریت/ صالح نجفی - صوتی تصویری

ستایش دیالکتیک در تعطیلات هگل: دنیای رنه ماگریت/ صالح نجفی – صوتی تصویری

800,000 ریال

دسته:

توضیحات

صالح نجفی در درسگفتار “ستایش دیالکتیک در تعطیلات هگل: دنیای رنه ماگریت” به پرسش های بنیادین درباره جهان ماگریت می پردازد و نسبت فلسفه،  پرسش های وجود شناختی و معرفت شناختی با نقاشی و مشخصا جهان ماگریت را بررسی کرده، رئالیرم خام و مسئله بازنمایی در جهان رنه ماگریت را برای مخاطبین شرح می دهد. سپس و در جلسه دوم نقطه عطف تبدیل ماگریت به نقاش-فیلسوف شناخته شده یا به عبارتی فرآیند ماگریت شدن ماکریت را از خلال واکاوی زندگی فکری و هنری او برای مخاطبین شرح می دهد. نجفی در جلسه سوم نسبت جهان ماگریت با سورئالیسم و الهیات را برجسته کرده و موتیف های اصلی در کارهای ماگریت یعنی پنجره ها، پرده ها، آسمان و افراد مجهول الهویه را در متن خوانش الهیاتی-فلسفس از کارهای او تفسیر و تبیین می کند. در نهایت و در جلسه چهارم نسبت جهان ماگریت، فلسفه هگل و دبالکتیک هگلی با تکیه بر نقاشی تعطیلات هگل اثر ماگریت  شرح و تفسیر می شود.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g