سه نامه و یک قصه و چند داستان دیگر/ اوراسیو کیروگا، آگوست منسفیلد ،استریندبرگ و دیگران

سه نامه و یک قصه و چند داستان دیگر/ اوراسیو کیروگا، آگوست منسفیلد ،استریندبرگ و دیگران

225,000 ریال

توضیحات

سه نامه و یک قصه  و چند داستان دیگر

نویسنده : اوراسیو کیروگا، آگوست منسفیلد ،استریندبرگ و دیگران

مترجم : نیما م . اشرفی

نشر چترنگ

شابک : ۰-۳-۹۵۸۵۸-۶۰۰-۹۷۸

موضوع : داستان های کوتاه – مجموعه ها

توضیحات تکمیلی

وزن 205 g