سینمای مدرن اروپا / مازیار اسلامی- صوتی تصویری

سینمای مدرن اروپا / مازیار اسلامی- صوتی تصویری

800,000 ریال

دسته:

توضیحات

مازیار اسلامی در جلسه اول از درسگفتار سینمای مدرن اروپا نسبت هنر مدرن و سینمای مدرن اروپا را از خلال بررسی مضامین زیبایی شناسانه، سبکی و تاریخی مورد واکاوی قرار داده  و نظریه های تکاملی-تحلیلی درباره قرائت اثر هنری را مورد توجه قرار می دهد. در ادامه و در جلسه دوم ویژگی های سبکی و زیباشناسانه ی سینمای مدرن اروپا در قیاس با سینمای کلاسیک امریکا  و شباهت ها و تفاوت های مضمونی و تکنیکی این دو سبک برجسته شده و پیوند دیالکتیکی زیبایی شناسی و تکنیک در سینما بررسی می شود. نیز در همین جلسه ایده تصادف و گسست در روایت مدرنیستی برای مخاطبین تبیین می شود. اسلامی در جلسه سوم به بررسی مفهوم ژانر در سینمای مدرن اروپا می پردازد و در این مسیر ژانر ملودرام و ویژگی های سبکی این ژانر را شرح و تفسیر می کند و در همین مسیر پیوند فلسفه ی اگزیستانسیالیستی و سینمای مدرن اروپا را از طریق برجسته کردن فلسفه هستی و عدم، الگوی ضد رمانتیک و زیبایی شناسی فضا و معماری در سینمای مدرن اروپا مورد توجه قرار داده و این ویژگی ها را در کارهای انتونیونی به صورت انضمامی برای مخاطبین تبیین می کند. در نهایت و در جلسه چهارم، زمان و روایت در سینمای مدرن اروپا مورد توجه قرار گرفته و موتیف های پرسه زنی، سرگردانی، سفر دورنی-ذهنی در این سینما از خلال کارهای آلن رٌنه و برخی دیگر از آثار مدرنیستی مورد توجه قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

 

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g