سینما و الهیات دوره دوم/مازیار اسلامی-صوتی تصویری

سینما و الهیات دوره دوم/مازیار اسلامی-صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

مازیار اسلامی در دوره دوم درسگفتار سینما و الهیات  همانند  دوره اول این درسگفتار درصدد نسبت سنجی و تاثیر الهیات بر سینماست.اسلامی در جلسه اول این درسگفتار ژانر گانگستریسم در سینمای آمریکا را  مورد بررسی قرار می دهد و نسبت اخلاق و الهیات در این ژانر سینمایی را واکاوی کرده و دو نوع خوانش از گانگستریسم در سینمای کاپولا و اسکورسیزی را در برابر هم قرار می دهد و نسبت کاتولیسیسم و گانگستریسم را بررسی می کند. جلسه دوم این درسگفتار با بررسی سنت نقد درمطالعات سینمایی آغاز شده و سپس جایگاه نقد الهیاتی سینما در مطالعات سینمایی برجسته می شود. سپس و در همین جلسه نسبت الهیات و سینما در جهان بینی آلفرد هیچکاک بررسی شده  و مفهوم  انتقال گناه در الهیات مسیحی  واکاوی می شود.اسلامی در جلسه سوم درسگفتار الهیات و سینما  و در ادامه جلسه قبل نسبت الهیات و سینما را در سینمای آلفرد هیچکاک پی می گیرد و خوانش اریک رومر از سینمای هیچکاک را تفسیر و تبیین می کند در ادامه مفهوم انتقال گناه در الهیات مسیحی و نسبت این مفهوم با سینما از خلال بررسی فیلم هایی همچون اعتراف می کنم و مرد عوضی بررسی می گردد. در نهایت و در جلسه چهارم نسبت نهاد کلیسای کاتولیک و سینما مشخصا در ایالات متحده مورد توجه واقع شده و تاثیر گذاری الهیات کاتولیک بر سینمای هاولیوود برجسته می شود.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g