شکسپیر زبان و سیاست / محمد رضایی راد-صوتی تصویری

شکسپیر زبان و سیاست / محمد رضایی راد-صوتی تصویری

800,000 ریال

شناسه محصول: 8-1 دسته: ,

توضیحات

شکسپیر زبان و سیاست /

محمد رضایی راد

شاید اندکی دور از ذهن و یا جسارت آمیز باشد اگر شکسپیر را در کنار جایگاهش به عنوان درام نویس، یک فیلسوف سیاسی بخوانیم. اما شکسپیر اندیشمندی سیاسی همچون تامس مور، اراسموس و ماکیاولی بود. سیاست در مرکز همه ی آثار او جای دارد و نام اصلی سیاست برای او در مفهوم “شهریاری” خلاصه می شود. مفهوم شهریاری برای شکسپیر تنها در چهارچوب خرد، مشروعیت و عدالت قابل فهم است. بنابراین می توان درام های او را فلسفه ی سیاسی دراماتیزه شده و اندیشه های سیاسی در قالب درام خواند.

برای شکسپیر “زبان” تبلور نحوه ای از سیاست است و مشروعیت شهریار مشروع یا نامشروع در اشکال متفاوتی از زبان تجلی می یابند. این موضوع درسگفتارهای این مجموعه است که در تحلیل یک درام تراژیک(مکبث) یک درام تاریخی( ریچارد سوم) و یک کمدی عشقی( رویای شب نیمه ی تابستان) به کار گرفته شده است.

 

درسگفتار شکسپیر، زبان و سیاست مخاطب را با دقائق و ظرائف اندیشه شکسپیر آشنا می نماید. محمد رضایی راد در این درسگفتار ضمن بررسی دقیق درام های شکسپیر به بررسی تاریخ بریتانیا نیز می پردازد و همزمان زمینه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آثار شکسپیر را نیز بیان می نماید

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g