"فروید و فلسفه: صداهای فروید" /صالح نجفی-صوتی تصویری

“فروید و فلسفه: صداهای فروید” /صالح نجفی-صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

صالح نجفی در درسگفتار “فروید و فلسفه: صداهای فروید” در صدد است تا خوانشی دقیق و متفاوت از دستاوردهای فروید برای جهان فلسفه به مخاطب ارائه کند. نجفی در جلسه اول این درسگفتار به بررسی فلسفه های توالت ها می پردازد. وی در این جلسه با استفاده از پژوهشهای لِوی استراوس درباره روش های گوناگون آشپزی و تاثیر این شیوه ها بر ساختار جوامع و نیز تطبیق این پژوهشها با نظریه ژیژک در رابطه با مدل های گوناگون دفع غذا در جوامع اروپایی چگونگی تولید و دفع زوائد در جوامع را توضیح دهد و تطبیق این روش حذف زوائد را با مدل های دیگر تقسیم بندی همچون نظریه هگل و جغرافیای فلسفه، مثلث حیات اجتماعی و نیر مثلث مواجه با مسئله شرم گاه را بیان نماید. در جلسه دوم اهمیت فروید برای جهان فلسفه از خلال واکاوی نظریات هگل و فروید مورد توجه قرار می گیرد. در این جلسه بر شباهت ها و تفاوت های هگل و فروید تاکید می شود و و مسائلی همچون امر واقعی، عصیان، معرفت و… در نظام های نظری این دو مورد بررسی واقع می گردند. جلسه سوم  درسگفتار فروید و فلسفه به خوانش فروید از فرایند تفسیر رویاها و بازنگری ثانویه اختصاص دارد . نجفی در این جلسه با شرح تفسیر فروید از فرآیند تفسیر روباها و مسئله ناخوداگاه سعی در برقراری نسبتی میان روش فروید و فلسفه هگل دارد. در نهایت و جلسه چهارم به مسئله “نفی” می پردازد. مسئله امر منفی در فلسفه هگل و نسبت ان با مفهوم نفی در روانکاوی فرویدی  و نسبت این مفهوم با میل و واپس زدن واقعیت  عمده مباحث این جلسه را به خود اختصاص می دهند.

درسگفتار فروید و فلسفه: صداهای فروید اولین درسگفتار از مجموعه درسگفتارهای صالح نجفی درباره ی فروید و نقش او در تفکر امروزین جهان است. مخاطب در این درسگفتار با خوانشی متفاوت با  خوانش های رایج اکادمیک و شبه اکادمیک از فروید و تفکر او مواجه می شود. مواجه ای که بسیار دقیق و در عین حال هراسناک است.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g