فلسفه اخلاق:چراباید اخلاقی زیست؟ ضرورت اخلاق دوره اول/مصطفی ملکیان/صوتی تصویری

فلسفه اخلاق:چراباید اخلاقی زیست؟ ضرورت اخلاق دوره اول/مصطفی ملکیان/صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

دوره دوم از کورس فلسفه اخلاق با تدریس مصطفی ملکیان به بررسی ضرورت و چرایی اخلاقی زیستن اختصاص دارد. ملکیان در جلسه اول این درسگفتار به بررسی گزاره های اخلاقی و مفاهیم اخلاقی می پردازد و در این مسیر ابتدا به مسائلی همچون تعارض منابع هنجار گذار اجتماعی با یکدیگر، نسبت اخلاق و سیاست پرداخته و در ادامه به بررسی چیستی گزاره ی اخلاقی و تفاوت ان با دیگر انواع گزاره ها می پردازد و موضوع و محمول گزاره های اخلاقی شرح و تبیین می کند. در جلسه دوم ملکیان به بررسی تفاوت مفاهیم اخلاقی با یکدیگر می پردازد و تفاوت مفاهیم وظیفه و مسئولیت، فضیلت و رذیلت و قهرمانی و قدیسی را با یکدیگر بیان می کند. و در ادامه بحث برای تبیین چرایی ضرورت اخلاقی زیستن و ورود به بحث نظریه های موجود در این باب به توضیح دو مفهوم مطلوب های ذاتی و مطلوب های غیر ذاتی می پردازد. در پایان این جلسه ملکیان به نظریه اول درباره چرایی اخلاقی زیستن انسان ها یعنی ” مطلوبیت ذاتی اخلاق” نزد انسان پرادخته آن را شرح تبیین و نقد می نماید. در جلسه سوم ملکیان به ادامه نقد نظریه اول درباره ضرورت اخلاقی زیستن انسانها می پردازد و در ادامه به بررسی و تبیین نظریات موجود در اردوگاه دوم نظریات موجود درباره اخلاقی زیستن یعنی نظریاتی که اخلاقی زیستن را مطلوب غیری می دانند می پردازد و در این مسیر ابتدا به شرح و تبیین ضرورت اخلاقی زیستن ازدیدگاه کسانی که معتقد به سعادت اخروی هستند اقدام می کند. جلسه انتهایی این درسگفتار به ادامه بحث نظریه معتقدین به سعادت اخروی برای ضرورت اخلاقی زیستن و نیز شرح برخی موارد در رابطه با این نظریه از جمله مبحث “رایگان بخشی” و تاثیر فهم این مسئله در زندگی اخلاقی انسان ها اختصاص دارد.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g