فلسفه اخلاق:چرا باید اخلاقی زیست؟ضرورت اخلاق دوره سوم/مصطفی ملکیان/صوتی تصویری

فلسفه اخلاق:چرا باید اخلاقی زیست؟ضرورت اخلاق دوره سوم/مصطفی ملکیان/صوتی تصویری

450,000 ریال

توضیحات

مصطفی ملکیان در دوره چهارم از کورس فلسفه اخلاق و در ادامه مبحث ضرورت اخلاقی زیستن : چرا انسان باید اخلاقی باشد؟ به بررسی نظریه دیوید ثورو درباره اخلاقی زیستن ادامه می دهد و نظریات ثورو درباره مفید بودن اخلاقی زیستن برای زندگی روحی و معنوی انسان را مورد بررسی و واکاوی قرار می دهد. سپس و در جلسه دوم سه نظریه دیگر درباره چرایی اخلاقی زیستن آدمیان شامل اخلاقی زیستن حاصل عشق به موجودات و جهان است، اخلاقی زیستن مصلحت اندیشانه است و عجز روانشناختی آدمیان از اخلاقی نزیستن را شرح و تفسیرمی کند. سپس و در جلسه سوم آخرین نظریه درباره ضرورت و چرایی اخلاقی زیستن آدمیان را که قائل به وجود همیشگی اختلاف در زندگی اجتماعی آدمیان و لزوم وجود اخلاق برای حل این اختلافات است را مورد بررسی قرار می دهد. نیز در همین جلسه مبحث “چگونه می توان احکام اخلاقی را تشخیص داد: معرفت شناسی اخلاق” را آغارکرده به بررسی اقسام جملات می پردازد. در نهایت و در جلسه چهارم و در ادامه بحث تشخیص احکام اخلاقی دو تقسیم بندی وجود شناختی و روانشناختی در رابطه با احکام اخلاقی طرح شده و پنج قسم حکم اخلاقی مبتنی بر تقسیم بندی وجود شناختی شرح و تبیین و سپس تقسیم بندی روانشناختی در رابطه با احکام اخلاقی بررسی می گردد.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g