فلسفه اخلاق:چرا باید اخلاقی زیست؟ضرورت اخلاق دوره دوم/مصطفی ملکیان/صوتی تصویری

فلسفه اخلاق:چرا باید اخلاقی زیست؟ضرورت اخلاق دوره دوم/مصطفی ملکیان/صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

دروه سوم از کورس فلسفه اخلاق با تدریس مصطفی ملکیان در ادامه دوره قبل به چرایی و ضرورت اخلاقی زیستن انسان ها اختصاص دارد. ملکیان در ادامه بیان نظریات مربوط به ضرورت اخلاقی زیستن انسان ها و در رابطه اردوگاه دوم معتقدان به ضرورت اخلاقی زیستن انسان ها یعنی کسانی که اعتقاد به مطلوب غیری بودن اخلاق دارند، در جلسه اول این درسگفتار به نظریات متفکرین می پردازد که اخلاقی زیستن را برای زیست مادی و این جهانی انسانها مفید می دانند. ملکیان بعد از شرح و تبیین این نظریه و نقدهای مربوط به آن در همین جلسه نظریه متفکرینی را مطرح می کند که معتقد به سود انفرادی اخلاقی زیستن برای انسان دارند. معتقدین به نظریه اول به دنبال جامعه آرمانی و پیروان نظریه دوم در پی آرامش و شادی روانی برای انسان ها هستند. در جلسه دوم ملکیان در ادامه بحث بر سر نظریه معتقدین به سود فردی در پی اخلاقی زیستن مسئله رضایت درجه اول و درجه دوم را شرح و تبیین می کند و سپس سه ویژگی درونی که نتیجه اخلاقی زیستن است را شرح می دهد. نیز در همین جلسه دو نظریه دیگر درباره ضرورت اخلاقی زیستن یعنی نظریه اخلاقی زیستن برای حفاظت از خویش در برابر دیگران  و  نظریه نیاز روحی انسان به اخلاقی زیستن  مورد بررسی و نقد واقع می شوند. جلسه سوم از دوره دوم درسگفتار ضرورت اخلاقی زیستن به ادامه مبحث نظریه نیاز روحی انسان به اخلاقی زیستن اختصاص دارد. ملکیان در این جلسه نظریه یکی از مهمترین  نظریه پردازان معتقد به نظریه نیاز روحی انسان ها به اخلاق یعنی دیوید ثورو را شرح و تبیین کرده و سه واقعیت بزرگ زندگی از منظر او را بررسی می کند. در نهایت و در جلسه چهارم نیز نظریات دیوید ثورو درباره زندگی و لزوم اخلاقی زیستن مورد واکاوی بیشتر واقع می شود.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g