فلسفه اخلاق: اخلاقی زیستن یعنی چه؟(معناشناسی اخلاق)/مصطفی ملکیان/صوتی تصویری

فلسفه اخلاق: اخلاقی زیستن یعنی چه؟(معناشناسی اخلاق)/مصطفی ملکیان/صوتی تصویری

450,000 ریال

توضیحات

دوره اول از کورس فلسفه اخلاق با تدریس مصطفی ملکیان به معنا شناسی اخلاق اختصاص دارد. ملکیان در این دوره سعی بر آن دارد تا مفهوم اخلاقی زیستن را برای مخاطبین خود شرح و تبیین نماید. جلسه اول این دوره به متدلوژی و روش شناسی مربوط به کل کورس فلسفه اخلاق اختصاص دارد. ملکیان در این  جلسه با شرح متدلوژی معمول در تدریس فلسفه اخلاق، مدلی جدید از تقسیم بندی برای تدریس فلسفه اخلاق که آن را “روش طبیعی در شرح و تبیین فلسفه اخلاق” می نامد را معیار تقسیم بندی و تدریس خود در کل کورس قرار می دهد و در این جلسه چرایی این انتخاب را شرح و تبیین می کند. در جلسه دوم از درسگفتار معنا شناسی اخلاق ملکیان به معرفی و تبیین منابع هنجار گذار اجتماعی و تفاوت آنها با اخلاق اقدام می کند و در این مسیر به توضیح مفاهیمی همچون عمل ارادی، مسئله باید و منشا افعال ارادی انسان می پردازد. در نهایت و در همین جلسه تفاوت اخلاق با مناسک و شعائر دینی و مذهبی بیان می شود. ملکیان در جلسه سوم تفاوت اخلاق با دو نهاد هنجار گذار اجتماعی دیگر یعنی  عرف و آداب و رسوم اجتماعی و نیز حقوق را تبیین می کند. در نهایت و در جلسه چهارم نیز تفاوت اخلاق با زیبایی شناسی و مصلحت اندیشی برای مخاطبین شرح و تبیین می گردد.   

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g