فلسفه اخلاق : کارکردهای مثبت اخلاقی زیستن/مصطفی ملکیان/صوتی تصویری

فلسفه اخلاق : کارکردهای مثبت اخلاقی زیستن/مصطفی ملکیان/صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

دوره ششم از کورس فلسفه اخلاق با تدریس مصطفی ملکیان به کارکردهای مثبت اخلاقی زیستن اختصاص دارد. ملکیان در جلسه اول این درسگفتار مفهوم کارکرد را شرح می دهد و در این رابطه میان نتیجه و هدف تفکیک قائل می شود. سپس و در همین جلسه نتائج اخلاقی زیستن درافعال را شرح داده و بر روی کارکرد(نتائج) اخلاقی زیستن تاکید می کند. در ادمه و در همین جلسه دو نظریه در رابطه کارکردهای مثبت اخلاقی  زیستن یعنی بقای نوع بشر و مسئله جامعه سالم را شرح و تبیین می کند. در جلسه دوم از درسگفتار کارکردهای مثبت اخلاقی زیستن دو نظریه دیگر در این رابطه یعنی نظریه مربوط به سعادت اخروی و نظریه آرامش درونی بررسی می شوند. در جلسه سوم ملکیان ضمن طرح مسئله رضایت، مسئله رضایت درجه اول و رضایت درجه دوم را از هم تفکیک کرده و در ادامه و بر همین مبنا نظریه اخلاقی زیستن برای اخلاقی زیستن را مطرح می کند. در همین جلسه نظریه دیگر در رابطه با کارکردهای مثبت اخلاقی زیستن یعنی نظریه تبدل جان شرح می گردد. در نهایت و در جلسه چهارم نطریه تبدل جان در اثر اخلاقی زیستن مورد تاکید قرار گرفته و تبیین می گردد.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g