فلسفه اخلاق: کارکردهای مثبت اخلاقی زیستن/مصطفی ملکیان

فلسفه اخلاق: کارکردهای مثبت اخلاقی زیستن/مصطفی ملکیان

1,000,000 ریال

توضیحات محصول

لطفا توجه فرمایید !

با توجه به تکمیل ظرفیت سالن اصلی موسسه، دوستانی که از این لحظه به بعد ثبت نام می نمایند در کلاس های بالا و از طریق ویدئو پروژکتور در کلاس حضور خواهند داشت.

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
درسگفتار فلسفه اخلاق: کارکردهای مثبت اخلاقی زیستن-

مصطفی ملکیان
شروع دوره: چهارشنبه ۳۰فروردین  ماه ساعت ۱۸
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷
qporsesh.com

جهت استفاده از تخفیف دانشجویی در هنگام ثبت نام اینترنتی و در صفحه تکمیل خرید  کد کوپن ۳۳۵۵ اعمال نمائید.(لازم به ذکر است ارائه کارت دانشجویی در هنگام ورود به جلسات الزامی است.)