فوکو و تبارشناسی دولت مدرن: مصلحت دولت/ عادل مشایخی - صوتی تصویری

فوکو و تبارشناسی دولت مدرن: مصلحت دولت/ عادل مشایخی – صوتی تصویری

800,000 ریال

دسته:

توضیحات

عادل مشایخی در جلسه اول از درسگفتار «فوکو و تبارشناسی دولت مدرن: مصلحت دولت» به مسئله نسبت نیروها پرداخته و شرایط امکان اندیشه درمورد دولت را بررسی می کند. نیز در همین جلسه مباحثی همچون فوکو و مسئله مصلحت دولت٬ مسئله حکومت کردن حاکم  و سه دیدگاه برآمده از مصلحت دولت: اقتصاد مرکانتلیستی٬ پدیده ی پلیس و مسئله دیپلماسی و نظامی گری را برای مخاطبین شرح و تبیین می کند. در جلسه دوم مشایخی به مصلحت دولت کلاسیک می پردازد و مفهوم مصلحت دولت در عصر کلاسیک (۱۵۸۰-۱۶۵۰)  را مورد واکاوی قرار داده  و مولفه های حکومت شبانی مسیحی را در برابر مولفه های فن حکومت بر اساس مصلحت دولت مورد توجه قرار می دهد. فوکو و ترسیم مختصات تکنولوژی جدید حکومت کردن عنوان جلسه سوم درسگفتار مصلحت دولت است. در این جلسه مباحثی همچون٬ مسئله اطاعت٬ نشانه شناسی شورش٬ مفهوم رقابت میان دولت های مستقل و… مورد مداقه قرار گرفته و برای مخاطبین شرح و تقسیر می شود. در نهایت و در جلسه چهارم مفهوم پلیس مورد بررسی قرار می گیرد و تبارشناسی و کارکرد پلیس به مثابه بخشی از تکنولوژی حکومت کردن مورد توجه واقع می شود.

 

 

 

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g