فوکو و نولیبرالیسم / عادل مشایخی - صوتی تصویری

فوکو و نولیبرالیسم / عادل مشایخی – صوتی تصویری

800,000 ریال

دسته:

توضیحات

عادل مشایخی در جلسه اول از درسگفتار “فوکو و نولیبرالیسم” مفهوم دولت از دیگاه کارل اشمیت را مورد بررسی قرار می دهد و در این مسیر مباحثی همچون دولت و امر سیاسی، نسبت زبان و واقعیت، تفاوت تعین بخش و تفاوت محض را مورد بحث قرار می دهد و سپس و در همین جلسه به مفهوم دولت از منظر فوکو پرادخته دیدگاه استراتژیک و میدان نیرو را شرح داده و مولفه های بازی استراتژیک را برای مخاطبین شرح و تبیین می کند و مصلحت دولت از منظر فوکو را مورد توجه قرا می دهد. سپس و درجلسه دوم به شکل گیری فن جدید حکومت کردن از میانه قرن 18 و شکل گیری لیبرالیسم پرداخته و در این مسیر مباحثی همچون؛ استراتژی فوکویی نقد نولیبرالیسم، نظم خودجوش بازار، بازار و نظام باراز، حقوق طبیعی و نظام بازار و… را مورد بررسی قرار می دهد. فوکو و ترسیم مختصات نئولیبرالیسم آلمانی به مثابه عقلانیتی حکومتی موضوع جلسه سوم درسگفتار فوکو و نولیبرالیسم است. مباحث اصلی مورد بحث در این جلسه عبارتند از: فوکو و نظام دانش، مسئله انطباق استراتژیک، میدان زیست قدرت، عقلانیت غیر عقلانی جامعه سرمایه داری، فوکو و نقد دولت لیبرالی و مسئله دخالت دولت در اقتصاد و آزادی. مشایخی در جلسه چهارم این درسگفتار به بررسی خوانش فوکو ازنئولیبرالیسم آمریکایی می پردازد و زمینه ی شکل گیری، نسبت نولیبرالیسم آمریکایی و اروپایی و ساختار مختصات این نوع نو لیبرالیسم را برای مخاطبین شرح و تبیین می کند.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g