قتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب (۱): مناسبات طبقاتی سرمایه دارانه/محمد مالجو-صوتی تصویری

قتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب (۱): مناسبات طبقاتی سرمایه دارانه/محمد مالجو-صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

دوره اول از کورس اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب با تدریس محمد مالجو به تکوین مناسبات طبقاتی سرمایه دارانه اختصاص دارد. مالجو در جلسه اول این درسگفتارضمن ارائه برنامه پژوهشی ۲۰ جلسه پیش رو، ۶ حلقه زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران را به طور اجمالی شرح می دهد  و پرسش های کلیدی  و چهارچوب نظری بحث در کورس پیش رو را تبیین می کند. سپس و در جلسه دوم حلقه ی اول از زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران یعنی تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها را شرح و تبیین می نماید.در این جلسه مباحثی همچون خصوصی سازی در اقتصاد ایران و پیامدهای آن، مکانیسم سلب مالکیت از توده ها و ذینفعان سلب مالکیت از توده ها مطرح می شود. مالجو در جلسه سوم در ادامه بحث حلقه اول زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران ساختار کلی بازارهای متشکل و غیر متشکل پولی را بررسی و اجزای تشکیل دهنده نقدینگی، تورم و نقدینگی و…  را مورد بحث قرار می دهد. در نهایت و در جلسه چهارم بحث کالایی سازی اموزش عالی مورد مداقه قرار گرفته و مبانی حقوقی گسست از حق برخورداری از آموزش عالی رایگان، ساختار ارائه خدمات در آموزش عالی و سازوکار و دینامیسم محرومیت توده ها از برخورداری از امکان آموزش عالی تبیین می شود.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g