قتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب (۲): مناسبات طبقاتی سرمایه دارانه/محمد مالجو-صوتی تصویری

قتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب (۲): مناسبات طبقاتی سرمایه دارانه/محمد مالجو-صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

دومین دوره از کورس اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب در ادامه دوره اول به ادامه بحث تکوین مناسبات طبقاتی سرمایه دارانه اختصاص دارد. جلسه اول این درسگفتار به حلقه دوم زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران یعنی کالایی تر سازی نیروی کار اختصاص دارد. مالجو در این جلسه به جایگاه کالایی تر سازی نیروی کار در زنجیره انباشت سرمایه، تعریف کالایی سازی نیروی کار، تاریخ کالایی سازی نیروی کار در ایران و ورود بخشهای جدیدی به نیروهای کارمزد و حقوق بگیر می پردازد. در جلسه دوم مالجو بحث حلقه دوم زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران را ادامه می دهد و درباره کاهش توان چانه زنی فردی نیروهای کار در بازار و محل کار، پرداخته و چند نمونه مشخص از این کاهش توان را مورد بررسی قرار می دهد. جلسه سوم نیز به بررسی عوامل کاهش توان چانه زنی دسته جمعی نیروهای کار در بازار و محل کار و دور باطل کالابودگی نیروی کار می پردازد. در نهایت و در جلسه چهارم حلقه ی سوم از زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران یعنی کالایی تر سازی طبیعت مورد بحث قرار گرفته و مباحثی همچون انوع ظرفیت های محیط زیست در نقش عامل تولید، حق تصرف دولتی بر ظرفیتهای محیط زیست، رژیم حقوق مالکیت بر ظرفیتهای محیط زیست، کالا بودگی طبیعت و…. تبیین می گردند.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g