لاکان : ملاحظاتی انتقادی - صوتی تصویری

لاکان : ملاحظاتی انتقادی – صوتی تصویری

450,000 ریال

شناسه محصول: 3-1 دسته: ,

توضیحات

لاکان
لاکان چه در مقام روانکاو چه در مقام فیلسوف و حتی در مقام منتقد فیلم تاثیری انکار ناپذیر بر روند تفکر در قرن ییستم گذارده است. مفهوم ناخودآگاه که توسط فروید در مرکز توجهات روانکاوانه و بعدها فیلسوفانه ی، بسیاری از متفکران قرار گرفت در دست لاکان معنایی تازه یافت و خوانش او از این مفهوم بر بسیاری از فیلسوفان بعد از او تاثیری انکار ناپذیر گذارد. فرهاد پور در این مجموعه درسگفتار از خلال واکاوی تولد مفهوم ناخودآگاه، خوانش لاکان از این مفهوم را مورد واکاوی قرار می دهد و سپس به بررسی نسبت امر واقع و امر نمادین در چهارچوب تفکر لاکانی می پردازد. در ادامه مفاهیم سوژه، امرنمادین و اختگی نمادین در تفکر لاکان را برجسته کرده و در نهایت قرائت لاکان از فلسفه هگل را بازخوانی خواهد کرد. این درسگفتار برای آشنایی با لاکان به مثابه فیلسوف و نیز مهمترین مفاهیم نظام فکری او طرح ریزی گشته و مخاطب در نهایت می تواند خوانشی نو از نظریات او را در قالب تفکر فرهاد پور ببیند.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g