ماتریالیزم تاریخی: کانت و مارکس/ بررسی کتاب یوجین کاراتونی-مراد فرهادپور

ماتریالیزم تاریخی: کانت و مارکس/ بررسی کتاب یوجین کاراتونی-مراد فرهادپور

900,000 ریال

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

درسگفتارهای بهار ۱۳۹۶ موسسه “پرسش”
ماتریالیزم تاریخی: کانت و مارکس/ بررسی کتاب یوجین کاراتونی

مراد فرهادپور
شروع دوره: یکشنبه ۲۰ فروردین ماه ساعت ۱۷:۳۰
۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷
qporsesh.com