مارکسیسم و الهیات/مرادفرهادپور-صوتی تصویری

مارکسیسم و الهیات/مرادفرهادپور-صوتی تصویری

450,000 ریال

دسته:

توضیحات

جلسه اول از درسگفتار مارکسیسم و الهیات به نسبت سنجی میان مارکسیسم و الهیات اختصاص دارد. در این جلسه به پیوند بنیانی مارکسیسم و الهیات در طول تاریخ مارکسیسم پرداخته می شود و تاریخ رستگاری در الهیات و نسبت آن با مارکسیسم بررسی می شود  و سه سنت گنوسی، یهودی و مسیحی در رابطه با تاریخ رستگاری از هم تفکیک می گردند. در ادامه و در جلسه دوم ساختار مارکسیسم و ساختار الهیات یهودی-مسیحی  از طریق برجسته کردن تفاوت مارکسیسم با علوم انسانی اکادمیک برجسته شده دیالتیک تاریخ جهانی و رستگاری تبیین می شود. در جلسه سوم از درسگفتار مارکسیسم و الهیات  آراارنست بلوخ و نسبت تفکر او با الهیات و نیز خوانش آلن بدیو از سن پل از طریق کتاب بنیادکل گرایی تبیین می گردد. در نهایت و در جلسه چهارم تفکرات والتر بنیامین، آلن بدیو و ژیژک در رابطه با الهیات یهودی-مسیحی بررسی شده و تفاوت  رویکرد های هر سه نسبت به الهیات تفسیر و تبیین می گردد.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g