مجموعه اقتصاد/ اقتصاد سیاسی

eqtesad-new--kolii94----

مجموعه اقتصاد/ اقتصاد سیاسی

1,380,000ریال

با عضویت در “کانال اخبار پرسش” می توانید فایل تصویری هر یک از مجموعه ها را مشاهده نمایید:

Telegram.me/porseshiha

توضیحات محصول

مجموعه اقتصاد/ اقتصاد سیاسی

در مجموعه اقتصاد/  اقتصاد سیاسی موسسه پرسش دو رویکرد متفاوت به اقتصاد و  اقتصاد سیاسی مد نظر بوده است . محمد مالجو به عنوان یکی از مهترین اقتصادانان سیاسی چپ و منتقد نظام اقتصادی و سیاسی غرب در دو درسگفتار “بازخوانی نولیبرالیسم” و ” کارل پولانی: فراز و فرود نظام بازار (1)”  به بررسی چگونگی تکوین و شکل گیری تفکر و نهادهای سرمایه داری و نیز تکوین و شکل گیری نظام  نولیبرال در بستر تاریخی و اجتماعی معاصر غرب و نیز گسنرش آن در ابعاد جهانی می پردازد . نیز کمال اطهاری به عنوان یکی دیگر از نمایندگان تفکر چپ در ایران از طریق بازخوانی تاریخ اتحاد جماهیر شوروی در درسگفتار ” چگونه می توان تاریخ ساخت: مروری بر چگونگی شکل گیری و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی” به مهمترین نقاط قوت اقتصاد سوسیالیستی و همراه با ان برجسته ترین ایرادات این نوع رویکرد به اقتصاد همت می گمارد.  در مقابل مسعود نیلی، فرهاد نیلی و محمود سریع القلم به عنوان سه تن از مهمترین نمایندگان حامی بازار آزاد و اقتصاد سرمایه داری به ترتیب در سه درسگفتار “مباحث منتخب از اقتصاد ایران”، “اقتصاد فقر و غنا” و “جایگاه ایران در تحولات بین المللی” به تبیین چرایی لزوم پیوستن اقتصاد ایران به بازار آزاد جهانی  و حرکت به سمت بازار آزاد می پردازند. این مجموعه برای آن دسته از مخاطبان اقتصاد نظری و عملی که به دنبال درک چگونگی مناسبات اقتصادی در چهارچوب مفاهیم اقتصاد سیاسی و نیز جایگاه، روند و سیر حرکت اقتصاد ایران هستند مفید فایده خواهد بود.

با عضویت در “کانال اخبار پرسش” می توانید فایل تصویری هر یک از مجموعه ها را مشاهده نمایید:

Telegram.me/porseshiha

 

Inline image 8
1 دوره درسگفتار از مسعود نیلی: 
مباحث منتخب از اقتصاد ایران1دوره درسگفتار از محمود سریع القلم:
جایگاه ایران در تحولات بین المللی1 دوره درسگفتار فرهاد نیلی

اقتصاد فقر و غنا

2 دوره درسگفتار از محمد مالجو شامل:

1- کارل پولانی: فراز و فرود نظام بازار

2- بازخوانی نولیبرالیسم

1 دوره درسگفتار از کمال اطهاری

چگونه می توان تاریخ ساخت: مروری بر چگونگی شکل گیری  و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

اطلاعات بیشتر

وزن 1200 g