مجموعه درسگفتارهای داستان/تئاتر/اندیشه/ محمد رضایی راد و نغمه ثمینی

مجموعه درسگفتارهای داستان/تئاتر/اندیشه/ محمد رضایی راد و نغمه ثمینی

1,250,000 ریال

توضیحات

در این مجموعه ۵ درسگفتار از درسگفتارهای محمدرضایی راد و نغمه ثمینی قرار داده شده اند. درسگفتار های شکسپیر، زبان و سیاست، شکسپیر، عشق و سیاست و تحلیل آثار شگسپیر با تدریس محمد رضایی راد، سه دوره از کورس بررسی آثار شکسپیر در موسسه پرسش است. رضایی راد در این کورس با دیدی جدید و متفاوت به سراغ بررسی آثار شکسپیر رفته است. . نیز دو دوره از کورس داستان و سلطه/ هزار و یک شب که به خوانش جنسیتی و خوانش اخلاقی در داستان های هزارو یک شب اختصاص دارند در این مجموعه جای گرفته است. نغمه ثمینی در این درسگفتار ها با خوانشی باختینی به سراغ داستان های هزار و یک شب رفته است. این ۵ درسگفتار همزمان و در کنار هم می توانند دور نمایی تطبیفی و تاریخی از سیر ادبیات و ادبیات نمایشی در دو سوی متفاوت جهان را برای مخاطب علاقمند ترسیم نمایند.

 

3 دوره درسگفتار از محمدرضایی راد شامل:

۱- تحلیل آثار شکسپیر

۲- شکسپیر، زبان و سیاست

۳- شکسپیر، عشق و سیاست

۲-دوره درسگفتار از نغمه ثمینی شامل:

۱- داستان و سلطه: هزار و یک شب و خوانش اخلاقی

۲- داستان و سلطه: هزار و یک شب و خوانش جنسیتی

توضیحات تکمیلی

وزن 1600 g