مجموعه درسگفتارهای سینما-تفکر/ مازیار اسلامی

مجموعه درسگفتارهای سینما-تفکر/ مازیار اسلامی

1,750,000 ریال

توضیحات

شاید بتوان مازیار اسلامی را مبدع دیدی جدید به سینما دانست. دیدی که در ایران چندان مورد توجه نبوده و نیست. تلفیق دقت فلسفی، دقت روانکاوانه و نیز دقت تکنیکی برای بررسی آرا و آثار مهمترین کارگردانان تاریخ سینما مجموعه ای جذاب و بی نظیر را به وجود آورده که در تاریخ تفکر هنری ما بی سابقه است. خوانش مازیار اسلامی از سینمای بزرگانی چون گدار، لینچ، اسکورسیزی چنان بدیع و تازه است که مخاطب ایرانی آشنا با سینمای این کارگردانان خود را در برابر شناختی متفاوت و دیگرگون از آثار آنان می بیند و با دیدی جدیدتر و عمیق تر به کارهای گذشته، اکنون و آینده آنها نظر خواهد کرد. این مجموعه شامل ۷ درسگفتار: سینمای گدار، سینمای اسکورسیزی، سینمای دیوید لینچ، کابوس های فروید در سینما، رئالیسم در سینما، سورئالیسم در سینما و نظریه فمینیسم در سینما می باشد.

 

۷ دوره درسگفتار از مازیار اسلامی شامل:

۱- کابوس های فروید در سینما

۲- سینمای دیوید لینچ

۳- سینمای مارتین اسکورسیزی

۴- سینمای ژان لوک گدار

۵- ریالیسم در سینما

۶-سورئالیسم در سینما

۷-نظریه فمینیستی فیلم

 

توضیحات تکمیلی

وزن 2200 g