مجموعه درسگفتارهای صالح نجفی

najafi-WEB

مجموعه درسگفتارهای صالح نجفی

880,000ریال

با عضویت در “کانال اخبار پرسش” می توانید فایل تصویری هر یک از مجموعه ها را مشاهده نمایید:

Telegram.me/porseshiha

توضیحات محصول

مجموعه درسگفتارهای صالح نجفی

سه درسگفتار نیچه به روایت دلوز و نظریه حقیقت در فلسفه نیچه  و فلسفه علیه فلسفه: نیچه به روایت آلن بدیو با تدریس صالح نجفی چهر ه ای متفاوت با نیچه ی شناخته شده در ایران را برای ما تصویر می کنند. خوانش عمیق و متفاوت دلوز از نیچه در بیان رسا و دقیق صالح نجفی به خوبی جلوه گر می شود. نیز نظریه حقیقت در فلسفه نیز از خلال خوانش ژیژک از نیچه مخاطب را با سویه های جدیدی از تفکر او آشنا می سازد. خوانش بدیو از فلسفه نیچه نیز بسیار جالب توجه است و مخاطب را با سویه های بنیان افکن تفکر او بیشتر آشنا می سازد. همچنین درسگفتار مارکسیسم، آنارشیسم و تجربه انتر ناسیونال نیز ضمن بررسی نسبت دو جریان بزرگ و رادیکال مدرن یعنی مارکسیسم و آنارشیسم به بررسی قرابت ها و تفاوت های آنها از خلال واکاوی نظریات متفکرانی همچون باکونین، مارکس، لاسال ومی پردازد. سه درسگفتار صالح نجفی درباره نیچه بی شک یکی از بهترین و مهمترین خوانش ها را برای مخاطب علاقمند به تفکر او فراهم می آورد و درسگفتار مارکسیسم و آنارشیسم نیز مخاطب را با جدل و مقابله دو جریان مهم رادیکال در قرن بیستم و حتی در زمانه ما آشنا می سازد.

با عضویت در “کانال اخبار پرسش” می توانید فایل تصویری هر یک از مجموعه ها را مشاهده نمایید:

Telegram.me/porseshiha

najafi-WEB

1- فلسفه علیه فلسفه: نیچه به روایت آلن بدیو

2- نیچه به روایت دلوز

3- نظریه حقیقت در فلسفه نیچه

4- مارکسیسم، آنارشیسم و تجربه انتر ناسیونال

اطلاعات بیشتر

وزن 1300 g