مجموعه درسگفتارهای فلسفه اخلاق/ مصطفی ملکیان-صوتی تصویری

مجموعه درسگفتارهای فلسفه اخلاق/ مصطفی ملکیان-صوتی تصویری

2,700,000 ریال

توضیحات

در کورس فلسفه اخلاق اما ملکیان در جلسه اول با ارائه روش شناسی مورد نظر خود از فلسفه اخلاق دسته بندی و نوع جدیدی از تدریس فلسفه اخلاق را آغار می کند. این مجموعه در حال حاضر شامل ۶ درسگقتار چهار جلسه ای می باشد. این مجموعه نه تنها مخاطب را با یکی از جدیدترین شاخه های علم اخلاق آشنا می سازد بلکه در ضمن آن بیننده به نوعی با سیر تاریخ فلسفه اخلاق، آن هم با دقت و عمق تدریس مصطفی ملکیان آشنا می شود.

۶ دوره درسگفتار از کورس فلسفه اخلاق

۱- معنا شناسی اخلاق: اخلاقی زیستن یعنی چه؟

۲- ضرورت اخلاق زیستن: چراباید اخلاقی زیست؟ (دوره اول)

۳- ضرورت اخلاق زیستن: چراباید اخلاقی زیست؟ (دروه دوم)

۴-  ضرورت اخلاق زیستن: چراباید اخلاقی زیست؟ (دروه سوم)

۵- سازگاری/ناسازگاری اخلاقی زیستن با عقلانی زیستن

۶- کارکردهای مثبت اخلاقی زیستن

توضیحات تکمیلی

وزن 1800 g