مجموعه درسگفتارهای مراد فرهادپور

m-farhadpoor-koli

مجموعه درسگفتارهای مراد فرهادپور

1,680,000ریال

توضیحات محصول

مجموعه درسگفتارهای مراد فرهادپور

دقت و عمق فلسفی مراد فرهادپور به عنوان یکی از مهمترین متفکران معاصر بار دیگر در مجموعه درسگفتارهای او در موسسه پرسش قابل تشخیص است. فرهاد پور در این مجموعه درسگفتارها آرا و نظریات برخی از مهمترین متفکرین معاصر نظیر بنیامین، بدیو، لاکان، ژیژک و آدورنو  را در کنار خوانش برخی از مهمترین کتب تفکر ساز معاصر نظیر دیالکتیک روشنگری وجه همت خود قرار داده است و از خلال خوانش آنها رویکردی های جدید و بعضا بدیع از  متفکران متقدم فلسفه و تاریخ اندیشه نظیر لایب نیتز، اسپینوزا، کانت، هگل وبه مخاطب عرضه می نماید. درسگفتارهای مراد فرهاد پور از لحاظ فرم و محتوا در فضای فکری ایران بدیع و بی بدیل جلوه می کنند و مخاطب را با سویه هایی از تفکرات مهمترین متفکران جهان آشنا می سازد که شاید کمتر کسی چون فرهاد پور توانایی ارائه آنها را به شکل دقیق داشته باشد.

 

با عضویت در “کانال اخبار پرسش” می توانید فایل تصویری هر یک از مجموعه ها را مشاهده نمایید:

Telegram.me/porseshiha

m-farhadpoor-koli

1- دیالکتیک روشنگری (دوره اول)

2-لاکان ( ملاحظاتی انتقادی)

3- والتر بنیامین: فلسفه تاریخ، فلسفه زبان (دوره اول)

4- والتر بنیامین: فلسفه تاریخ، فلسفه زبان (دوره دوم)

5- اندیشیدن همراه با بدیو

6- هگل از دیدگاه ژیژک

اطلاعات بیشتر

وزن 1500 g