مجموعه درسگفتارهای مراد فرهاد پور

مجموعه درسگفتارهای مراد فرهاد پور

2,560,000 ریال

توضیحات

دقت و عمق فلسفی مراد فرهادپور به عنوان یکی از مهمترین متفکران معاصر بار دیگر در مجموعه درسگفتارهای او در موسسه پرسش قابل تشخیص است. فرهاد پور در این مجموعه درسگفتارها آرا و نظریات برخی از مهمترین متفکرین معاصر نظیر بنیامین، بدیو، لاکان، ژیژک و.. مورد بررسی قرار می دهد و از خلال خوانش آنها رویکردی های جدید و بعضا بدیع از  متفکران متفدم فلسفه و تاریخ اندیشه نظیر لایب نیتز، اسپینوزا، کانت، هگل و … به مخاطب عرضه می نماید. درسگفتارهای مراد فرهاد پور از لحاظ فرم و محتوا در فضای فکری ایران بدیع و بی بدیل جلوه می کنند و مخاطب را با سویه هایی از تفکرات مهمترین متفکران جهان آشنا می سازد که شاید کمتر کسی چون فرهاد پور توانایی ارائه آنها را به شکل دقیق داشته باشد. . این مجموعه شامل درسگفتارهای:  اندیشیدن همراه با بدیو- لاکان: ملاحظاتی انتقادی- هگل به راویت ژیژک- ملاحظاتی فلسفی درباره نظریه تاریخ در ایران- آدورنو: دیالکتیک منفی- دیالکتیک روشنگری- والتر بینامین فلسفه تاریخ، فلسفه زبان ۱ و ۲ می باشد.

 

۸ دوره درسگفتار از مراد فرهادپور شامل:

۱- دیالکتیک روشنگری (دوره اول)

۲- لاکان: ملاحظاتی انتقادی

۳- والتر بنیامین: فلسفه تاریخ، فلسفه زبان (دوره اول)

۴- والتر بنیامین: فلسفه تاریخ، فلسفه زبان (دوره دوم)

۵- اندیشیدن همراه با بدیو

۶- هگل از دیدگاه ژیژک

۷-آدورنو: دیالکتیک منفی

۸- ملاحظاتی درباره فلسفه و نظریه تاریخ در ایران

 

توضیحات تکمیلی

وزن 2500 g