مجموعه ی درسگفتارهای فلسفه،فلسفه سیاسی، اندیشه/ مراد فرهادپور/ صالح نجفی/ محمدرضا تاجیک/ عادل مشایخی

مجموعه ی درسگفتارهای فلسفه،فلسفه سیاسی، اندیشه/ مراد فرهادپور/ صالح نجفی/ محمدرضا تاجیک/ عادل مشایخی

4,660,000 ریال

توضیحات

این مجموعه که شامل درسگفتارهایی از محمدرضا تاجیک، مراد فرهادپور، صالح نجفی و عادل مشایخی است، برای آن دسته از مخاطبین جدی فلسفه و فلسفه سیاسی و تاریخ اندیشه که به دنبال خوانشی های دقیق و متفاوت از مهمترین متفکران قدیم و جدید و نیز خوانش های جدید از متفکران قدیم هستند بسیار مفید فایده خواهد بود و به مثابه آرشیوی غنی و متفاوت سالها مورد استفاده خواهد بود.

۸ دوره درسگفتار از مراد فرهادپور شامل:

۱- دیالکتیک روشنگری (دوره اول)

۲- لاکان: ملاحظاتی انتقادی

۳- والتر بنیامین: فلسفه تاریخ، فلسفه زبان (دوره اول)

۴- والتر بنیامین: فلسفه تاریخ، فلسفه زبان (دوره دوم)

۵- اندیشیدن همراه با بدیو

۶- هگل از دیدگاه ژیژک

۷-آدورنو: دیالکتیک منفی

۸- ملاحظاتی درباره فلسفه و نظریه تاریخ در ایران

۶ دوره درسگفتار از صالح نجفی شامل:

۱- فلسفه علیه فلسفه: نیچه به روایت آلن بدیو

۲- نیچه به روایت دلوز

۳- نظریه حقیقت در فلسفه نیچه

۴- مارکسیسم، آنارشیسم و تجربه انتر ناسیونال

۵- فروید و زیبایی ناسی

۶- فروید و فلسفه

۲ دوره درسگفتار از عادل مشایخی

۱-مرگ در هستی و زمان هایدگر

۲- نکاتی درباره خوانش پراگماتیستی هایدگر

۳ دوره درسگفتار از محمد رضا تاجیک

۱-امر سیاسی چیست؟

۲- سوژه سیاسی چیست؟

۳- نقد چیست؟

توضیحات تکمیلی

وزن 5800 g