مقدمه ای بر تبارشناسی فوکو / عادل مشایخی - صوتی تصویری

مقدمه ای بر تبارشناسی فوکو / عادل مشایخی – صوتی تصویری

800,000 ریال

دسته:

توضیحات

عادل مشایخی در درسگفتار “ مقدمه ای بر تبارشناسی فوکو در صدد است تا برخلاف برداشت رایج از فلسفه فوکو که آنرا فاقد روش شناسی مشخص می دانند با استفاده از متون خود فوکو و نیز استفاده از متون فیلسوفانی نظیر ژیل دلوز بر این نکته پای بفشارد که می توان از چیزی با عنوان “روش فوکو” سخن به میان آورد. مشایخی در جلسه اول این درسگفتار با ترکیب دو چهارچوب مفهومی متعلق به فوکو و دلوز به نقد دیرینه شناسی دانش، اخلاق و قدرت نزد فوکو می پردازد و در ادامه دو فرآیند سوژه/ منقاد سازی و سوژه شدن را در چهارچوب اندیشه فوکو تبیین کرده و چهارچوب مسئله روش در اندیشه فوکو را مشخص می کند.سپس و در جلسه دوم فرآیند اندیشه در نظر فوکو مورد توجه قرار می گیرد و مباحثی همچون هویت، توان، نیرو، اندیشه و رویکرد انتقادی،عقلانیت نهادها، کردارهای عقلانی و رژیم حقیقت و منطق جدید فوکویی در برابر منطق دیالکتیک را طرح و مورد بحث قرار می دهد. جلسه سوم درسگفتار مقدمه ای بر تبارشناسی فوکو به اندیشه فوکو درباره شبکه قدرت-دانش اختصاص دارد. مشایخی در این جلسه ضمن تفسیر و تمایز گذاری میان دو مفهوم عقل و عقلانیت، درهم تنیدگی دانش و قدرت در نظر فوکو را برجسته کرده و کارکرد، کردارهای گفتاری در مناسبات نیروها را شرح می دهد. در نهایت و در جلسه چهارم مسئله روش فوکو و نیاز به خوانشی مجدد از تبارشناسی در تفکر او مطرح شده و فرایند عقلانی شدن کردارها، کردارهای دیسکورسیو و میدان نیرو و نیز مفهوم ایدئولوژی مورد بحث واقع می شود.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g