ملاحظاتی درباره ماتریالیسم تاریخی /مراد فرهادپور-صوتی تصویری

ملاحظاتی درباره ماتریالیسم تاریخی /مراد فرهادپور-صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

مراد فرهادپور در جلسه اول از درسگفتار ملاحظاتی درباره ماتریالیسم تاریخی به نسبت ایده آلیسم و ماتریالیسم پرداخته  و ماتریالیسم تاریخی را به عنوان نام عام علوم انسانی تبیین می کند ودرادامه دو نوع ماتریالیسم مواجهه و ماتریالیسم بالقوگی را از هم تفکیک داده و نسبت این دو را با یکدیگر و کل مسئله تفکر می سنجد. سپس و در جلسه دوم از خلال نسبت سنجی ماتریالیسم مواجهه و ماتریالیسم بالقوگی به بررسی مفهوم متافیزیک پرداخته و مفاهیمی همچون وجود، تفکر،واقعیت و وضعیت را شرح و تفسیر می کند. در همین جلسه فرهادپور به سراغ آلتوسر و نسبت تفکر او با ماتریالیسم مواجهه می رود. در جلسه سوم نسبت ماتریالیسم، ایده آلیسم و دیالکتیک مورد بررسی قرار گرفته، ماتریالیسم بالقوگی در چهارچوب نظرات تئودور آدورنو تبیین می گردد. در نهایت و در جلسه چهارم کنش میان ماتریالیسم، تاریخ  و سوژه بررسی شده و ماتریالیسم مواجهه در اشعار استفان مالارمه و مشخصا شعر پرتاب تاس بررسی می شود.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g