ملاحظاتی فلسفی پیرامون تاریخ غرب/ مراد فرهادپور-صوتی تصویری

ملاحظاتی فلسفی پیرامون تاریخ غرب/ مراد فرهادپور-صوتی تصویری

450,000 ریال

توضیحات

مراد فرهادپور در درسگفتار “ملاحظاتی فلسفی پیرامون تاریخ غرب” درصدد است تا خوانشی دقیق و متفاوت از بن مایه های تفکر غربی ارائه نماید. تلاش فرهادپور در کل این درسگفتار بر توضیح پیوند میان تاریخ و تفکر است و در این راه ضمن تاکید نهادن بر سیر بنیادین آغاز تفکر در غرب، ویژگی های تفکر در ایران را نیز در طول درسگفتار برجسته می کند. فرهادپور در جلسه اول به بررسی مسئله “پرسش ها” در تاریخ و نسبت تفکر و زبان می پردازد  و مسائلی همچون هستی و آگاهی، مفهوم درون ماندگاری و منطق تغییر و تحول در متن تاریخ را مورد مداقه قرار می دهد. در جلسه دوم یونان و تولد تفکر فلسفی در غرب مورد توجه واقع می گردد. جلسه سوم در ادامه جلسه دوم تاریخ یونان اختصاص دارد. فرهادپور در این جلسه دوره های گوناگون تاریخ تفکر در پیوند با تاریخ سیاسی- اجتماعی یونان را شرح و سپس مختصات و ویزگی های هریک از دوره ها را بیان می کند. در نهایت و در جلسه چهارم پیوند خوردن تفکر و تجربه تاریخی در متن یونان باستان در قالب تفکرات سوفوکل، توسیدید و افلاطون برجسته می شود.

 

درسگفتار “ملاحظاتی فلسفی پیرامون تاریخ غرب” در دو دوره برگزار گردیده است که این مجموعه حاضر دوره اول از این درسگفتارهاست. دقت فلسفی و تلاش فرهادپور برای ارائه خوانشی متفاوت و در عین حال دقیق این درسگفتارها را برای مخاطبین جدی حوزه فلسفه و تاریخ اندیشه مفید فایده نموده است.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g