ملاحظاتی پیرامون هرمنوتیک و فلسفه زبان / محمد مجتهدشبستری-صوتی تصویری

ملاحظاتی پیرامون هرمنوتیک و فلسفه زبان / محمد مجتهدشبستری-صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

محمد مجتهد شبستری در طول ۴ جلسه درسگفتار “ملاحظاتی پیرامون هرمنوتیک و فلسفه زبان” سعی بر آن دارد تا مهمترین و در عین حال جدید ترین مباحث مربوط به هرمنوتیک و فلسفه زبان و پیوند آنها با الهیات جدید را برای مخاطبین بیان نماید. وی در جلسه اول این درسگفتار به بررسی مسئله حقیقت در هرمنوتیک فلسفی می پردازد و دو معنای عام و خاص هرمنوتیک فلسفی را از هم تفکیک نموده و مسئله فهم را در هریک از این دو تبیین شرح می نماید. نیز در همین جلسه به خوانش گادامر از هرمنوتیک پرداخته و این خوانش را محور اصلی بیان دیدگاه های خود در جلسات آینده قرار می دهد. شبستری در جلسه دوم به بررسی معنا، زبان و تفسیر در هرمنوتیک فلسفی می پردازد. و دو مسئله معنا و فهم را در مواجه با یکدیگر قرار داده هرکدام را جداگانه شرح و تبیین می نماید و مفهوم حقیقت را به مثابه رخداد در پیوند با معنا برجسته می نماید. در جلسه سوم این درسگفتار “فهم هرمنوتیکی” مورد بررسی قرار می گیرد. و سعی می شود تا این مفهوم فهم هرمنوتیکی برای مخاطبین شرح و تبیین گردد. در این راه تاریخ دانش فلسفی هرمنوتیک در غرب بیان می گردد و سپس معنای فهمنده بودن انسان مشخص و فهم در وضعیت هرمنوتیکی مورد مداقه قرار می گیرد. نیز در همین جلسه بر اجتماعی و انسانی بودن فهم هرمنوتیکی تاکید و چرایی و چیستی اجتماعی و انسانی بودن آن بیان می گردد. در نهایت جلسه چهارم درسگفتار ملاحظاتی پیرامون هرمنوتیک و فلسفه زبان به واکاوی هرمنوتیک عام اختصاص دارد. شبستری در این جلسه با تاکید بر مسئله فهمیدن در قالب فهم “چیزی به مثابه چیزی” با استفاده از روش شناسی گادامر و شلایرماخر سعی در توضیح مفهوم هرمنوتیک عام و نسبت آن با دیگر انواع هرمنوتیک می نماید. شبستری در این جلسه سعی بر آن دارد تا دید جدید به مسئله فهم را در قالب نظریه های جدید هرمنوتیکی برای مخاطبین بیان نماید.

محمد مجتهد شبستری (متولد ۱۳۱۵ در شبستر) فیلسوف، فقیه، پژوهشگر علوم قرآنی و متخصص الهیات تطبیقی است. وی از نخستین اشخاصی است که پای تحلیل‌های هرمنوتیکی را به ادبیات دینی ایران باز کرد و دیدگاه‌ها و آثار وی در این زمینه بحث‌های زیادی را برانگیخته‌است. وی از سال ۱۳۹۵ مشغول تدریس در موسسه “پرسش” است.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g