نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت در علوم اجتماعی و انسانی

نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت در علوم اجتماعی و انسانی

495,000 ریال

توضیحات

نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت در علوم اجتماعی و انسانی

نویسنده : حسینعلی نوذری

نشر آگه

ISBN 964-329-109-X

موضوع : مکتب فرانکفورت – نظریه انتقادی

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g