نظریه رهایی با و بدون مارکس دوره دوم/مراد فرهادپور-صوتی تصویری

نظریه رهایی با و بدون مارکس دوره دوم/مراد فرهادپور-صوتی تصویری

800,000 ریال

توضیحات

مراد فرهادپور در جلسه اول از دوره دوم درسگفتار”  نظریه رهایی با و بدون مارکس” به دیالکتیک سلطه و رهایی در اندیشه مارکس پرداخته و مفاهیم ارزش اضافی و نیروی کار در اندیشه مارکس را برجسته  کرده، مسئله خلق امر نو را مورد بررسی قرار می دهد. سپس و در جلسه دوم نسبت سیاست و خلق امر نو را واکاوی کرده و در این مسیر مسائلی همچون درهم آمیزی سلطه و رهایی به مثابه منشا تناقض، مسئله فعلیت رهایی، سرمایه داری و تفکر رهایی را برجسته می کند. در جلسه سوم مفهوم سیاست ناب در تفکر اتین بالیبار بررسی می شود و بحران مارکسسیسم  و سیاست ناب ذیل تفکر رهایی همراه با مارکس تبیین می شود. در نهایت و در جلسه چهارم سیاست خودآیین، سیاست دگر آیین و سیاست به مثابه فنی بلاغی مورد توجه واقع شده، مسئله انقلاب و سیاست زدایی در زمانه معاصر شرح و تبیین می گردد.

توضیحات تکمیلی

وزن 300 g